Jest to inicjatywa, której zadaniem jest przybliżenie mieszkańcom Warszawy problemów i bogactwa królowej polskich rzek.
W ramach Weekendu przewidzianych jest szereg działań promujących ochronę polskich wód (współpraca z instytucjami działających na terenie Wisły, organizacja wystawy edukacyjnej, promocja gatunków rodzimych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych i rzadkich, organizacja spotkań z młodzieżą szkolną) oraz kultury powiązanej z Wisłą (mikroregion etnograficzny Urzecze).