Warszawskie Dni Akwarystyki to największe wydarzenie akwarystyczne w Warszawie, które każdego roku podczas Dni SGGW odbywa się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

W ramach nadchodzącej, trzeciej edycji wydarzenia przewidziano 5 inicjatyw:

  • III Warszawska Konferencja Akwarystyczna
   Jedyna konferencja naukowa w Polsce poświęcona hodowli i ochronie organizmów wodnych o przeznaczeniu akwarystycznym. Prezentowane są na niej przede wszystkim wyniki prac studentów i pracowników naukowych polskich uczelni wyższych.
  • Międzynarodowa Wystawa Akwariów

   Największa wystawa akwarystyczna w Warszawie ukazująca różnorodność zwierząt wodnych i zamieszkiwanych przez nie środowisk z różnych stron świata.

  • Warsztaty akwarystyczne

   Zajęcia praktyczne prowadzone przez polskich liderów akwarystyki, podczas których prezentowane są zabiegi dotyczące zakładania i utrzymania zbiorników akwariowych.

  • Weekend Wisły Warszawskiej

   Wystawa przyrodnicza poświęcona Wiśle, której zadaniem jest przybliżenie mieszkańcom Warszawy problemów i bogactwa królowej polskich rzek.

  • Konkursy

   W ramach Warszawskich Dni Akwarystyki przewidziano kilka konkursów skierowanych do różnych grup uczestników.

Celem Warszawskich Dni Akwarystyki jest zapoznanie uczestników z problemami biologii i ochrony gatunkowej organizmów wodnych i ich środowiska, a także umożliwienie zdobycia cennych kontaktów, przydatnych w realizacji celów życiowych i naukowych.

Inicjatywa skierowana jest głównie do studentów, młodzieży szkolnej, pracowników naukowych, akwarystów oraz osób zainteresowanych tematyką akwarystyki, inżynierii środowiska, ochrony przyrody i polskich wód.

Wydarzenie odbędzie się 21-22 maja 2016 na Wydziale Nauk o Zwierzętach (Budynek 23) przy ul. Ciszewskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wydarzenie jest otwarte, a udział w nim bezpłatny.