Adres
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Budynek 23
Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa

Proponowany dojazd
Komunikacja miejska – Przystanek Ciszewskiego
Linia 193 (Dworzec Centralny – Metro Służew – 193)
Linia 166 (Dworzec Wileński, Dworzec Wschodni – 166)
Linia 148 (Lotnisko Chopina – 148)

Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji miejskiej znajdują się na:
www.ztm.waw.pl.

Samochód
Parking bezpłatny
ul. Nowoursynowska – Stary Kampus (za przystankiem SGGW-Klinika)

Parking płatny na terenie kampusu SGGW:
(Od strony ulicy Nowoursynowskiej)
1. Wjazd jednorazowy dzienny w godzinach 7.00 – 21.00 – 3zł/h
2. Wjazd jednorazowy nocny w godzinach 21.00 – 7.00 – 4zł/h

Rower
Parking dla ponad 20 rowerów znajduje się przy Budynku 23 (od strony kampusu SGGW).

Osoby niepełnosprawne
Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dogodne wejście dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się od strony ul. Ciszewskiego.
Budynek jest wyposażony w windę. Wydarzenie odbędzie się na parterze budynku.
W szczególnych okolicznościach prosimy o wcześniejszy kontakt z organizatorami.

Mapa Kampusu SGGW
Szczegółowa Mapa Kampusu SGGW
Pobierz

Warszawskie Dni Akwarystyki – Wydział Nauk o Zwierzętach Budynek 23