logo__szkola_glowna_gospodarstwa_wiejskiego_w_warszawie
Każdego roku w połowie maja Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego organizuje na terenie kampusu Dni SGGW. 

Odwiedzający w tych dniach naszą uczelnię będą mogli nie tylko oglądać stoiska wydziałowe, ale także wziąć udział w wielu atrakcjach przygotowanych przez studentów. Na centralnym placu uczelnianego kampusu odbędzie się mnóstwo pokazów i występów artystycznych uczelnianych zespołów. Zarówno dzieci jak i dorosłych zapraszamy do mini zoo, na pokazy wielu różnych zwierząt, w tym hodowli alpak. Dni SGGW każdego roku odwiedza kilkanaście tysięcy osób.

Więcej informacji: www.sggw.pl

Warszawskie Dni Akwarystyki 2017 są jednym z wydarzeń towarzyszących Dni SGGW.


POLECAMY NA DNIACH SGGWMiędzywydziałowe Koło Naukowe Biologów
www.fb.com/mknb.sggw

Międzywydziałowe Koło Naukowe Biologów zrzesza studentów różnych wydziałów, których zainteresowania oscylują wokół szeroko pojętych aspektów biologicznych ? od czynnej ochrony polskiej herpetofauny, przez analizy stanu gatunkowego roślin różnych ekosystemów, aż po hodowanie rasowych myszy czy badanie składu gatunkowego ofiar dzierzby gąsiorka. Aby wygodniej prowadzić badania, koło dzieli się na dwie sekcje: zoologiczną oraz botaniczną. Prowadzimy różnego rodzaju seminaria dla szkół, spotkania edukacyjne oraz zarażamy optymizmem naukowym wszystkich dookoła.

 


 


Koło Naukowe AVES
www.fb.com/KoloNaukoweAVES

Koło Naukowe Aves powstało z myślą o studentach interesujących się ptakami. Aktualnie istnieje jedna sekcja – sekcja sokolnicza, w ramach której prowadzone są badania mające na celu poszerzanie wiedzy na temat ptaków drapieżnych. Studenci KN Aves są aktywnymi młodymi ludźmi i chętnie dzielą się swoją wiedzą o ptakach ze społeczeństwem prowadząc spotkania edukacyjne.

 

 


 


Sekcja zoologiczna Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zwierzętach
www.fb.com/sekcjazoologicznasggw

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zwierzętach jest organizacją studencką zrzeszającą miłośników zwierząt. Naszym głównym celem jest umożliwienie rozwoju naukowego studentom z naszego, ale także innych, wydziałów SGGW. Organizujemy różnego rodzaju wyjazdy terenowe, inwentaryzacje przyrodnicze i monitoringi populacji dla osób zainteresowanych fauną Polski. Ważną prowadzoną przez nas działalnością jest edukacja dzieci i młodzieży. Poprzez prelekcje staramy się propagować ochronę zwierząt egzotycznych oraz dzikich, a także uczymy właściwego obchodzenia się z nimi. W nasz skład wchodzi sekcja zoologiczna, pszczelarska i kynologiczna.